مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

معصومه ابراهيمي
عضو هیات مدیره و مشاورامور بانوان وخانواده و مدیر کل دفترحقوقی
بیشتر...
صمد آقاجاني
مدير کل مخابرات وفناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
حسين اکرميان
عضو هيأت مديره و راهبر عمليات فرودگاهي
بیشتر...
محمد اميراني
مدير کل ارتباطات و ناوبري
بیشتر...
غلامحسين باقريان
عضو هيأت مديره و معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بررسي هاي اقتصادي و بازرگاني
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل ايمني و آتش نشاني
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مديرکل دفتربرنامه وبودجه
بیشتر...
علي اکبر دلوريان زاده
مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی
بیشتر...
حسين رفيعي
سرپرست اداره کل املاک و مستغلات
بیشتر...