مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

معصومه ابراهيمي
عضو هیات مدیره و مشاورامور بانوان وخانواده و راهبر امور حقوقی شرکت
بیشتر...
صمد آقاجاني
مدير کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
حسين اکرميان
عضو هيأت مديره و راهبر عمليات فرودگاهي
بیشتر...
محمد اميراني
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
غلامحسين باقريان
عضو هيأت مديره و معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مديرکل دفترتشکيلات و برنامه وبودجه
بیشتر...
علي اکبر دلوريان زاده
مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...