نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تلفن هاي پاسخگو(اهواز)

تلفن گویای 199 جهت اطلاع از پروازهای ورودی و خروجی و ارتباط با اپراتور اطلاعات پرواز

ارتباط با مرکز تلفن فرودگاه اهواز با شماره های 4-06134434601

سرویس پیام کوتاه انتقادات و پیشنهادات:

10002199