شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد) شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد)

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

News
2018-09-09

کسب عنوان شايسته تقدير ويژه ستاد اقامه نماز فرودگاه اهواز

ستاد اقامه نماز استان خوزستان براساس ارزيابي مستندات ، فرودگاه اهواز را شايسته تقدير ويژه اعلام کرد.
2018-09-06

فرودگاه اهواز رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي سال 97 را کسب کرد

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده، فرودگاه اهواز رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي سال 97 را در استان خوزستان کسب کرد.
2018-09-05

نصب يک دستگاه هواساز در بال جنوبي توسعه ترمينال داخلي فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از نصب يک دستگاه هواساز در بال جنوبي توسعه ترمينال داخلي فرودگاه اهواز خبر داد.

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال اهواز از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟