مدیران مدیران

 فخرالدین هاشمی
مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل
بیشتر...
 
 
 محمد قصابی
معاونت اجرایی
بیشتر...
 
 محسن محبوب
مسئول حراست
بیشتر...
 
 
سید پیمان آتش زر
رییس فرودگاه پارس آبادمغان
بیشتر...