اردبیل
امروز: جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
6 °
10 °
1 °
18 Nov 2017
14 °
3 °
19 Nov 2017
16 °
2 °
20 Nov 2017
16 °
6 °
21 Nov 2017
14 °
7 °

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج 96 ویژه حج 96

اخبار فرودگاه
۲۲ آبان ۱۳۹۶

رایزنی مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل با شهردا ر و شورای شهر

جلسه رایزنی مدیر کل محترم فرودگاه اردبیل با شهردا ر واعضای شورای اسلامی شهراستان جهت حمایت از افزایش پروازها برگزار شد.
۱۷ آبان ۱۳۹۶

وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه اردبیل انجام شد

وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری VORوILSفرودگاه اردبیل با مشارکت فعال همکاران اداره ی مهندسی الکترونیک فرودگاه انجام شد .
۱۰ آبان ۱۳۹۶

مانیتورگردشگری در فرودگاه اردبیل ایجاد شد

مانیتورگردشگری در فرودگاه اردبیل ویژه مسافران برقرارشد
۸ آبان ۱۳۹۶

عملیات مانور برفروبی فرودگاه اردبیل انجام شد

مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل گفت: مانور عملیات برف روبی فرضی با آماده باش کامل کارکنان ایمنی زمینی، فنی و مهندسی و بکارگیری تمام امکانات موجود در این فرودگاه به منظور مقابله با حوادث احتمالی اجرا شد.