خدمات به افراد توانخواه خدمات به افراد توانخواه

مناسب بودن ورودی ساختمان ها جهت تردد جانبازان و معلولان

مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است.

مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراددارای معلولیت بدون مانع 

میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است

 

مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

دسترسی به سرویس بهداشتی، بدون مانع است

اندازه فضای سرویس بهداشتی

درب سرویس بهداشتی، کشویی 

شیرهای سرویس بهداشتی از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته می شود

مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

<<بالابر>>

حداقل ابعاد بالابر 120*90 سانتی متر است.

بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد.

فاصله افقی میان لبه های کف و آستانه سطح توقف کمتر از 2 سانتیمتر است

بالابر مجهز به دستگیره کمکی در ارتفاع .

محفظه کفی بدون تغییر شکل در هنگام استفاده 

فضای زیر سکوی بالابر بسته است 

 سطح کف بالابر کاملا غیر لغزنده و سخت است

کلیه قطعات بالابر اعم از سیم ها و ستون ها پوشش مناسب دارد

 

مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلولان

سطح شیبدار

در امتداد و ابتدا یا انتهای رمپ پله ای وجود ندارد

حداقل عرض سطح شیبدار 120 سانتیمتر است.

سطح شیبدار تا 3 متر طول و با عرض حداقل 120 سانتی متر حداکثر دارای شیب 8 درصدی است.

در سطوح شیبدار بیش از 3 متر طول به ازای هر متر افزایش طول 5 سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده و 0.5 درصد از شیب آن کاسته شده است.

در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از 25 سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از 185 سانتیمتر باشد میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار در فاصله 120 سانتی متر موجود است.

حداقل ابعاد سطح شیبدار 150*150 سانتی متر است.

کف سطح شیبدار غیر لغزنده،ثابت، سخت و صاف است

مناسبت بودن آسانسور ها جهت استفاده جانبازان و معلولان 

کف آسانسور با ورودی هم سطح است

حداقل عرض مفید درب آسانسور 80 سانتی متر

حداقل ابعاد مفید اتاقک 110*140 سانتیمتر است.

دکمه های طبقات در داخل و خارج آسانسور مجهز به خط بریل است

ارتفاع دکمه های کنترل کننده در داخل و خارج اتاقک 100 تا 120 سانتی متر از کف باشد.

حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور 150*150سانتیمتر است.

کف آسانسور باید همتراز با کف پاگرد باشد

 

 

روشهای زیر جهت استفاده افراد کم توان از امکانات سایت وجود دارد

-ایجاد رمپ و شیب دار کردن خیابان های ورودی

-تغییر اتاق بازرسی ویژه

- سرویس بهداشتی با درب اتوماتیک، روشویی استاندارد و دارای زنگ هشدار

-نصب آسانسور در مسیر رستوران برای افراد توانخواه

- نصب آسانسور در مسیر سالن ها برای افراد توانخواه

- ماشین ویژه افراد توانخواه