نمایش محتوا نمایش محتوا

دریافت نظرات و پیشنهادات مسافرین و مراجعین محترم در خصوص نظارت، پیشگیری و ارتقا سلامت اداری

 

 

ایمیل: delfaair@yahoo.com

 

 

کلیه ایمیل ها بصورت روزانه مورد بررسی و پیگیری می گردد