پرسش و پاسخ متداول پرسش و پاسخ متداول

پرسش و پاسخ متداول-فرودگاه بندرعباس
 

پرسش و پاسخ متداول

 

سوال:ازمناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

جواب:

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

سوال : چه پروازهائی از چه ترمینالهایی انجام می گردد ؟

جواب:

کلیه پروازهای داخلی از ترمینال 2 و پروازهای خارجی از ترمینال 1 انجام میگردد. 

سوال : از چه طریقی می توانیم اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس را داشته باشیم ؟

از طریق سایت بندر عباس به آدرس  http://bandaraabas.airport.ir/

 شماره تلفن 199و 8-33665827

 

سوال:  اداره کل فرودگاه بین المللی بندرعباس  شامل چه واحدهایی است؟ وچه اقداماتی انجام می دهند ؟

جواب: 

واحدهای تشکیل دهنده این فرودگاه و اهم فعالیتهای آنها را می توانید در بخش  اطلاعات فرودگاهی  مشاهده نمائید

 

سوال:  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟

جواب: 

بلافاصله پس از نشست پرواز و انتقال بار به دفتر خدمات باراز این طریق  قابل تحویل است البته باری که با مسافر ارسال می شود از طریق تسمه های انتقال بار وهماهنگی مسافر تحویل داده می شود .

 

 سوال: تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟

جواب: 

از طریق دفتر فروش بلیط کلیه شرکت های هواپیمائی  در سالن داخلی مسافران محترم می توانند بلیط تهیه نمایند البته بعضی از شرکتها از طریق خدمات الکترونیکی نیز دریافت بلیط را مهیا نموده اند .

 

 سوال:  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟

جواب: 

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفتر لیست انتظار واقع در سالن مراجعه و ثبت نام نمایند

 

 سوال:  در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟

جواب:

به دفتر ترافیک واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید

 

سوال : چه بانکهائی در داخل فرودگاه فعالیت می نمایند ؟

جواب :

بانک ملی

در ضمن  ATM بیشتر بانکها در ترمینالها فعال می باشد .

 

سوال:  عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟

جواب:

باجه بانک ملی در سالن خارجی از دو ساعت قبل از پرواز آماده دریافت عوارض خروجی می باشد