ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

وارش

VRH5816

تهران

طبق برنامه |

737-200

یکشنبه

07:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد |

A300-600

یکشنبه

07:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

07:35

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

08:05

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ساها

IRZ182

تهران

باطل شد |

737-300

یکشنبه

08:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

08:55

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

12:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

13:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آتا

TBZ5674

ساری

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

فلای پرشیا

FPI7416

شیراز

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

17:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB906

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA302

رشت

باطل شد |

A319

یکشنبه

18:05

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

18:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

19:35

۲۵ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

20:35

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:50

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A-310-300

یکشنبه

21:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

21:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

23:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد |

A300-600

دو شنبه

07:30

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ساها

IRZ182

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

07:50

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4352

تهران

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

08:40

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

09:35

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

MD83

دو شنبه

09:55

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2348

تهران

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

10:05

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کارون

KRU2560

لامرد

طبق برنامه |

Fokker50

دو شنبه

10:20

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2341

بوشهر

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

10:55

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD83

دو شنبه

11:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

12:55

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2345

شیراز

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

13:05

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3849

کیش

طبق برنامه |

ATR-42-400

دو شنبه

13:10

۲۶ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

13:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

دو شنبه

18:30

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

دو شنبه

18:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

MD83

دو شنبه

18:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5826

ساری

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

19:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

20:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد |

MD82

دو شنبه

20:50

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A-310-300

دو شنبه

21:00

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

100

دو شنبه

21:25

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3366

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

22:00

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3353

کیش

دریافت کارت پرواز |

10

ATR-72-500

یکشنبه

06:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5817

تهران

طبق برنامه |

737-200

یکشنبه

08:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR

یکشنبه

08:10

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

08:50

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد |

A-310-300

یکشنبه

09:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ساها

IRZ183

تهران

باطل شد |

737-300

یکشنبه

09:10

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

09:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB907

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

یکشنبه

13:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

13:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

14:35

۲۵ مهر ۱۴۰۰

آتا

TBZ5673

ساری

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

15:20

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

فلای پرشیا

FPI7417

شیراز

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

18:00

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA303

رشت

باطل شد |

A319

یکشنبه

18:55

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

20:35

۲۵ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

21:30

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:40

۲۵ مهر ۱۴۰۰

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:45

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A-310-300

یکشنبه

22:10

۲۵ مهر ۱۴۰۰

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

23:50

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ساها

IRZ183

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

08:50

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد |

A-310-300

دو شنبه

09:00

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4353

تهران

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

09:30

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

10:10

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2344

شیراز

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

10:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-700

دو شنبه

10:50

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کارون

KRU2561

جزیره سیری

طبق برنامه |

100

دو شنبه

11:00

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2342

بوشهر

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

11:35

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD83

دو شنبه

12:40

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3848

کیش

طبق برنامه |

ATR-42-400

دو شنبه

13:40

۲۶ مهر ۱۴۰۰

پویا

PYA2349

تهران

طبق برنامه |

EMB-145

دو شنبه

13:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

14:10

۲۶ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5827

ساری

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

14:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

دو شنبه

19:15

۲۶ مهر ۱۴۰۰

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

دو شنبه

19:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

19:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

20:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:30

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:30

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد |

MD82

دو شنبه

21:45

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

100

دو شنبه

22:00

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A-310-300

دو شنبه

22:10

۲۶ مهر ۱۴۰۰

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB257

دبی

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

18:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB258

دبی

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

19:15

۲۵ مهر ۱۴۰۰