ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3360

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:10:00

ATR-72-500

دو شنبه

23:20

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

وارش

VRH5814

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 1

01:55:00

737-600

سه شنبه

01:40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

07:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:05

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:25

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:45

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

پویا

PYA2358

تهران

باطل شد |

EMB-145

سه شنبه

10:20

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:00

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

13:45

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:00

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:10

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:35

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:10

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1269

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:35

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

17:45

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:10

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:20

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

21:00

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

22:20

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد |

10, 11

1397-12-27 22:50

MD82

دو شنبه

22:30

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

وارش

VRH5815

تهران

دریافت کارت پرواز |

2, 3

737-600

سه شنبه

02:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

وارش

VRH5827

ساری

باطل شد |

737-600

سه شنبه

02:45

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

07:00

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:50

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:25

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

پویا

PYA2359

تهران

باطل شد |

EMB-145

سه شنبه

11:20

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

12:05

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:45

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

14:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

15:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:35

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

15:50

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:55

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:10

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قشم

QSM1297

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

20:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:30

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

22:10

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

11:15

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

18:40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷