ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

18:25

ایران ایرIRA256

تهران

تاخیر - 19:25

18:55

ایران ایرIRA346

اصفهان

باطل شد

19:45

زاگرسIZG4039

تهران

باطل شد

20:10

آسمانIRC3794

شیراز

طبق برنامه

21:00

ماهان IRM4593

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

گزارش تصویری گزارش تصویری

سال حمایت از کالای ایرانی سال حمایت از کالای ایرانی

اخبار فرودگاه
۲۷ تير ۱۳۹۷

فرودگاه بندرعباس با آمادگي کامل ميزبان حجاج هرمزگاني

برگزاري جلسه هماهنگي انجام پروازهاي حج تمتع سال 1397 در فرودگاه بين المللي بندرعباس
۲۶ تير ۱۳۹۷

فرودگاه بندرعباس با آمادگي کامل ميزبان حجاج هرمزگاني

برگزاري جلسه هماهنگي انجام پروازهاي حج تمتع سال 1397 در فرودگاه بين المللي بندرعباس
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرواز گرگان بندرعباس گرگان برقرارشد

فرودگاه بندرعباس براي اولين بار ميزبان گرگاني ها شد
۲۴ دی ۱۳۹۶

تسليت

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟