ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:45

آسمانIRC647

رشت

طبق برنامه

13:45

ایران ایرIRA3390

شیراز

طبق برنامه

14:35

ایران ایرIRA3388

شیراز

طبق برنامه

18:25

کاسپینCPN6960

تهران

باطل شد

19:20

زاگرسIZG4039

تهران

باطل شد

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

اخبار فرودگاه
۱۹ تير ۱۳۹۸

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
۱۹ تير ۱۳۹۸

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
۱۵ تير ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقايان فريدون وغلامرضا روشي

اظهار همدردي با آقايان فريدون وغلامرضا روشي
۱۲ تير ۱۳۹۸

کلنگ زني محل احداث تابلو يادمان شهداي پرواز655

کلنگ زني محل احداث تابلو يادمان شهداي پرواز655

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟