ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

18:35

قشمQSM1291

تهران

طبق برنامه

19:00

معراجMRJ2866

مشهد

طبق برنامه

21:15

وارشVRH5876

مشهد

طبق برنامه

21:45

ایران ايرتورIRB958

مشهد

طبق برنامه

22:10

آسمانIRC626

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲ شهريور ۱۳۹۸

آغاز عمليات بازگشت حجاج از طريق فرودگاه کرمانشاه

1150 زائر از طريق فرودگاه کرمانشاه به ميهن اسلامي بازخواهند گشت
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

عبداله ابراهيمي به عنوان سرپرست معاونت اجرايي فرودگاه کرمانشاه منصوب شد

ابراهيمي عهده دار سرپرست معاونت اجرايي فرودگاه کرمانشاه شد
۳۰ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه

1156 زائر درقالب 10 کاروان ازفرودگاه کرمانشاه اعزام خواهند شد
۳۰ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام زائرين بيت الله الحرام فرودگاه کرمانشاه

1156 زائر درقالب 10 کاروان ازفرودگاه کرمانشاه اعزام خواهند شد