نمایش محتوا نمایش محتوا

پارکینگ فرودگاه نوشهر به صورت روباز می باشد.

فرودگاه نوشهر  دارای یک پارکینگ روباز مقارن ترمینال داخلی با ظرفیت پذیرش 100 دستگاه خودرو آماده سرویس دهی به مسافرین محترم می باشد.

 

1-ورودی 9500 ریال و هر ساعت اضافه 5000 ریال توقف شبانه روزی 45000 ریال بعد از 2 شبانه روز 50000 ریال بیش از 4 شبانه روز  55000 میباشد.(از 1 تا 7 ساعت،توقف ساعتی و از 7 تا 24 ساعت ، شبانه روزی محاسبه میشود).

2-خودرو فقط به آورنده قبض تحویل میگردد

3-در چهارچوب بیمه کشور به دلیل عدم کنترل در بدو ورود پارکینگ هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به بدنه اتومبیل یا سرقت وسایل داخل و چادر آن ندارد.

4-قبضی که خط خورده باشد مورد قبول نیست .

5-در صورت نیاز ارائه ی کارت ماشین یا سند مورد نیاز میباشد.

6-در صورت گم شدن قبض تایید نیروی انتظامی الزامیست.