اخبار اخبار

۱۶ مرداد ۱۳۹۸
فرايند عمليات روشنايي باند و اصلاح مسير تردد هواپيما در فرودگاه رامسر بررسي شد
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
شروع فرآيند بهره برداري از باند جديدفرودگاه رامسربا حضور مهندس صفايي معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري ايران
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
عزم جدي براي راه اندازي باند و رفع موانع فرودگاهي رامسر
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
رئيس پليس فرودگاه رامسر
۲ مرداد ۱۳۹۸
رفع موانع پروازي وافزايش خدمت رساني
۱ مرداد ۱۳۹۸
برنامه پروازي
۱ تير ۱۳۹۸
استاندار مازندران از فرودگاه رامسر بازديد کرد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
طرح ملي کنترل فشار خون در فرودگاه رامسر انجام شد.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تقدير از کارگران فرودگاه رامسر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
بررسي موانع پروازي باند جديد97.2.15
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بررسي موانع پروازي
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدير کل فرودگاه هاي استان مازندران خبر داد:

رفع موانع پروازهاي فرودگاه رامسر تا ۲۰ روز آينده
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آغاز بکار رفع موانع پروازي 97.2.8
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازديد دانش آموزان رامسر از فرودگاه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بررسي عملکرد روابط عمومي
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ديدار با فرماندهي سپاه حفاظت هواپيمايي
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
برنامه پروازي
۲۰ فروردين ۱۳۹۷
قصه تلخ تاخير و لغو پروازها در فرودگاه رامسر
۱۹ فروردين ۱۳۹۷
گزارش نوروزي
۸ فروردين ۱۳۹۷
کنترل مختصاتي و ارتفاعي باندفرودگاه رامسر انجام شد.