نمایش محتوا نمایش محتوا

 

فرودگاه رامسر دارای یک پارکینگ خودرو به صورت روباز می باشد و ظریفیت پارک 110 خودرو را دارد.