ویژه نوروز 1398 ویژه نوروز 1398

                                                                          

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۹ شهريور ۱۳۹۸

کارمندان نمونه فرودگاه رامسر معرفي شدند.

کارمندان نمونه فرودگاه رامسر معرفي شدند.
۶ شهريور ۱۳۹۸

ديدار مردم ومسئولين فرودگاه رامسر در هفته دولت 98.6.5

ديدار مردم ومسئولين در هفته دولت وحضور مسئولين فرودگاه رامسر98.6.5
۶ شهريور ۱۳۹۸

بازديد مدير عامل از فرودگاه رامسر

بازديد مدير عامل از فرودگاه رامسربه همراه معاونين 98.6.4
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

فرايند عمليات روشنايي باند و اصلاح مسير تردد هواپيما در فرودگاه رامسر بررسي شد

فرايند عمليات روشنايي باند و اصلاح مسير تردد هواپيما در فرودگاه رامسر بررسي شد