مناسب سازی فضاهای اداری مناسب سازی فضاهای اداری

شاخص مناسب سازی فضای اداری همواره برای فرودگاه سنندج یکی از مسائل و دغدغه های  مهم و ضروری تلقی شده است و تمامی برنامه های اجرایی در فرودگاه نیز به گونه ای برنامه ریزی و تصمیم گیری شده که همواره قشر معلول جامعه نیز بتواند به سهولت از تمامی امکانات موجود در فرودگاه و بدون هیچ تفاوت و محدودیت خاصی از این خدمات بهره مند گردد .شاخص های ارزیابی شده و موجود در فرودگاه شامل مسیر های اختصاصی برای عبور ویلچر ،امکان حمل و جابه جایی بار توسط چرخ های مخصوص ،تدابیر اجرایی برای استفاده از سرویس های بهداشتی ،امکان استفاده از آسانسور وسایر  موارد جزیی تر میباشد.

1-ورودی اصلی برای همگان قابل دسترس است.

2- راه قابل دسترس از ورودی به پارکینگ وخیابان‌های عمومی، پیاده‌روها و تمامی فضاها، تسهیلات و عناصر قابل دسترس در داخل بنا وجود دارد.

3- در صورت وجود اختلاف سطح بیش از 2.5 سانتی‌متر، سطح شیب‌دار یا بالابر وجود دارد.

4- حداقل عرض بازشو 100  سانتی‌متر است.

5- میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است.

6- سطح سرویس بهداشتی با بقیه فضاها هم سطح است

7-حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی 150*170 سانتی‌متراست و سرویس بهداشتی فرنگی موجود است.

8- درب سرویس بهداشتی،کشویی و یا روبه بیرون باز شده است .  در صورت وجود اختلاف سطح بیش از 2.5سانتی‌متر، از رمپ یا سطح شیب‌دار استفاده شده است.

9- میله دستگرد کمکی،  بصورت عمودی و با فاصله 30 سانتی‌متراز جلو کاسه و 40 سانتی‌متر بالاتر از نشیمن مستراح بر روی دیوار مجاور نصب شده است. دامنه نوسان نصب میله های عمودی 180*120 سانتی‌متر از کف است.

10- شیرهای سرویس بهداشتی (دستشویی و روشویی) از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته شده و حداکثر فاصله آنها از لبه جلویی روشویی 60 سانتی‌متراست.

11- زنگ اخبار در ارتفاع 120 سانتی‌متردر کلیه فضاهای بهداشتی نصب شده است.

12-حداقل عرض مفید درب آسانسور،80سانتی‌متراست.

13-حداقل ابعاد مفید اتاقک، 110*140سانتی‌متراست.

14-دیواره های آسانسور مجهز به دستگیره‌های کمکی در ارتفاع 85سانتی‌متراست.

15-ارتفاع دکمه های کنترل کننده درخارج و داخل اتاقک آسانسور، 100 تا120 سانتی‌متراست.

16-سطح آسانسور با ورودی هم سطح است.

17-حداقل فضای انتظار درجلوی آسانسور150*150 سانتی‌متراست.

18-حداقل عرض سطح شیب‌دار120 سانتی‌متراست.

19-سطوح شیب دار تا 3متر طول و با عرض حداقل 120سانتی‌متر، حداکثر دارای شیب 8درصدی است. درسطوح شیب دار بیش از 3متر طول (تاحد مجاز9متر) به ازای هرمتر افزایش طول، 5سانتی‌متر به عرض مفید آن اضافه گردیده و5/0 درصد از شیب آن کاسته شده است. در صورتی که سطح شیب‌دار، ارتفاعی بیش از 25 سانتی‌متر را طی کند و طول افقی آن بیش از 185 سانتی‌مترباشد،میله دستگرد در طرفین آن نصب گردیده است. حداقل ابعاد پاگرد سطح شیب‌دار150*150 سانتی‌متراست.