نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

web/yazd/flight lines

مسیرهای پروازهای داخلی:

تهران ، مشهد ، اهواز ، کیش و بندرعباس

 

مسیرهای پروازهای خارجی:

نجف ، بغداد ، جده و مدینه