مشاورین مدیرعامل مشاورین مدیرعامل

ناصر بابانتاج
مشاور عالي در مسائل امنيتي فرودگاه هاي کشور
بیشتر...
رضا فرهبد
مشاور مدير عامل در امور ايثارگران
بیشتر...
سيداحمد مومني رخ
مشاور عالی مدیرعامل در امور عملیات هوانوردی
بیشتر...