مشاورین مدیرعامل مشاورین مدیرعامل

ناصر بابانتاج
مشاور عالي در مسائل امنيتي فرودگاه هاي کشور
بیشتر...
غلامرضا رستميان
مشاور اجرايي مدير عامل در امور فرودگاه ها
بیشتر...
پروانه سهرابي
مشاور مدير عامل در امور بانوان
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مشاور پارلماني مديرعامل و بازرس ويژه
بیشتر...
رضا فرهبد
مشاور مدير عامل در امور ايثارگران
بیشتر...
سيداحمد مومني رخ
مشاور مديرعامل
بیشتر...