مشاورین مدیرعامل مشاورین مدیرعامل

حميد رضا اکبري مقدم
مشاور و دستيار ويژه مدير عامل
بیشتر...
بهمن باقري
مشاور مديرعامل و مدير پروژه نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهي
بیشتر...
مجتبي توکليان
مشاور مدير عامل در امور پارلماني و هماهنگي امور دولت و معاونتهاي رياست جمهوري
بیشتر...
محمد عباسي
مشاورمديرعامل و رئيس ستاد اقامه نماز
بیشتر...
سيداحمد مومني رخ
مشاور عالی مدیرعامل در امور عملیات هوانوردی
بیشتر...