مشاورین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا مشاورین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا

ناصر بابانتاج
مشاور عالي در مسائل امنيتي فرودگاه هاي کشور
بیشتر...
پروانه سهرابي
مشاور مدير عامل در امور بانوان
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مشاور پارلماني مديرعامل و بازرس ويژه
بیشتر...
غلامرضا رستميان
مشاور اجرايي مدير عامل در امور فرودگاه ها
بیشتر...
رضا فرهبد
مشاور مدير عامل در امور ايثارگران
بیشتر...
سيداحمد مومني رخ
مشاور مديرعامل
بیشتر...