تماس با ما تماس با ما

درباره ما - تماس با ما

آدرس: تهران-  فرودگاه بین المللی مهرآباد - بلوارمعراج- ساختمان مرکزی شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران 

صندوق پستي:13445 - 1558
ساعات كاري:  8 لغايت 16:15
شماره فاكس دبیرخانه مرکزی:

۶۳۱۴۸۰۶۰

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی مهرآباد :

61021