اخبار ویژه اخبار ویژه

۵ اسفند ۱۳۹۸
آيين جشن تکليف فرزندان کارکنان و تقدير از فعالان نماز با حضور رييس ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه يزد برگزار شد.
۴ اسفند ۱۳۹۸
در مراسمي با حضور عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و رييس ستاد اقامه نماز شرکت خادمان نمازخانه ها و ائمه جماعات فرودگاه مهرآباد قدرداني شدند.
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نودودومين محفل انس با قرآن کريم مديران و کارکنان ستادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با تشريح پيام هاي سوره کوثر برگزار شد.
۱ بهمن ۱۳۹۸
نودويکمين محفل انس با قرآن کريم مديران و کارکنان ستادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با تشريح معناي واژه کوثر و تفاوت آن با عبارت هاي کثير و تکاثر برگزار شد.
۲۸ دی ۱۳۹۸
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در نامه ابلاغي به مديران ستادي و فرودگاهي بر برپايي فريضه نماز جماعت با رعايت حداکثر 20 دقيقه و در وقت فضيلت نماز و نيز احتراز از تاخير براي فراهم شدن امکان حضور حداکثري کارکنان و مديران در اقامه نماز جماعت تاکيد کرده است.
۱۰ دی ۱۳۹۸
نودمين محفل انس با قرآن کريم مديران و کارکنان ستادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با تشريح معناي واژه کوثر برگزار شد.
۳ دی ۱۳۹۸
هشتاد و نهمين محفل انس با قرآن کريم مديران و کارکنان ستادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با تشريح مصاديق و معناي واژه کوثر برگزار شد.

گزارش تصویری گزارش تصویری

آخرین اخبار آخرین اخبار