نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱۴ آبان ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يوسف ساکي از کارشناسان اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه اهواز، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۴ آبان ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابوالفضل کريمي رکن آبادي، مدير ايمني و سرکشيک کنترل ترافيک هوايي فرودگاه بين المللي يزد، در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۳ آبان ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي شهرام رضازاده، کارشناس ناظر بر خدمات فرودگاهي، فرودگاه اروميه، در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۲ آبان ۱۳۹۸
تربيت بدني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران کلاس هاي تمريني و آموزشي بانوان را در چهار رشته ورزشي برگزار کرده است.
۱۱ آبان ۱۳۹۸
دوره آموزشي آگاهي امنيتي ويژه روسا و مسوولان حراست فرودگاه هاي کشور به ميزباني فرودگاه گرگان آغاز شد.
۸ آبان ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي عبدالحسين کوهستاني از همکار گرامي شاغل در اداره کل منابع انساني و تشکيلات در فراق جانسوز درگذشت مادر گراميشان داغدار و عزادار شده اند.
۲۹ مهر ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم خانم مهناز عليپور از همکاران اطلاعات پرواز فرودگاه بين المللي شيراز، در غم از دست دادن فرزند گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۸ مهر ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم سرکار خانم هاجر سرمند؛ همکار گرامي شاغل در اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۸ مهر ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم جناب آقاي پورمنصور؛ معاون توسعه مديريت و منابع اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مراسم يادواره سه تن از شهداي بمباران هوايي فرودگاه بين المللي شيراز برگزار شد.
۲۴ مهر ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي محمد خضرايي دوست از همکاران روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ مهر ۱۳۹۸
با پايان بازسازي مامورسراي شاهين، در بازديد معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، براي تکميل تجهيزات مامورسرا برنامه ريزي شد.
۲۳ مهر ۱۳۹۸
در کمال ناراحتي، با خبر شديم آقاي عليرضا پوربابکان از همکاران اداره حراست فرودگاه بين المللي شيراز، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۳ مهر ۱۳۹۸
شقايق ظهرابي فرد، فرزند يکي از کارکنان فرودگاه ياسوج مقام سوم مسابقات جودوي بانوان کشور را کسب کرد.
۲۲ مهر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي صالحي معاون محترم عمليات فرودگاهي استان کرمان در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۲۰ مهر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي ابوالفضل بهشتي عارف همکار گرامي شاغل در اداره اجازه پروازها در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۷ مهر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي صفرعلي صفرپور همکار گرامي اداره کل حراست شرکت فرودگاه ها دار فاني را وداع گفت.
۱۷ مهر ۱۳۹۸
اولين دوره رقابت هاي عملياتي– ورزشي کنترلرها با حضور کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه شيراز برگزار شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، باخبر شديم خانم ها آمنه و معصومه خاکساري همکاران محترم شاغل در اداره امور ترمينالهاي فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن مادرگراميشان به سوگ نشسته‎اند.
۱۶ مهر ۱۳۹۸
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي پورمنصور معاونت محترم توسعه و منابع فرودگاه بين المللي مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.