نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱۰ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي هادي سلامي، مديرکل سابق فرودگاه هاي خراسان جنوبي در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد لقماني از کارکنان اداره کل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان در غم از دست دادن همسر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم گيتي گرجي از کارکنان اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فرح اقبالي از کارکنان فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۶ خرداد ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي قبادي از کارکنان اداره کل فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسين گوزلي جمال آباد از کارکنان مديريت رفاه و خدمات پشتيباني در غم از دست دادن همسرگرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي يداله باريکاني از کارکنان اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
حوزه اداره اطلاعات هوانوردي (AIM) از تمامي همکاران رسمي، پيماني و قراردادي داراي مدرک ليسانس يا بالاتر در رشته هاي فني مهندسي، علوم پايه و ساير رشته هاي مرتبط علاقمند به فعاليت در بخش تهيه نقشه هاي هوانوردي کشور و ساير بخش هاي اين اداره دعوت به همکاري مي کند.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد دورقي کارپردازي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن خواهر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد نوري قارنسرائي از کارکنان فرودگاه سمنان در غم از دست دادن فرزند گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم سرگرد پاسدار حميد نظري کيان فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان همدان عصر ديروز در حين بازگشت از ماموريت در اثر سانحه تصادف جان بجان آفرين تسليم کرد.
۳۱ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي زهتاب پور از کارشناسان امور مالي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته ‎اند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۹
سامانه اتوماسيون فعلي eorg در پايان وقت اداري 27 فروردين 99 از دسترس خارج مي شود و نسخه جديد تحت وب با عنوان پرگار جايگزين آن خواهد شد.
۲۴ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم بهناز بخشي از همکاران اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۴ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محسن شامخي اميري از اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۳ فروردين ۱۳۹۹
اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران زمان و تاريخ برگزاري دوره آموزشي غير حضوري اتوماسيون اداري ويژه کارکنان واحدهاي مختلف را اعلام کرد.
۲۳ فروردين ۱۳۹۹
با کمال تاسف و تاثر مطلع شديم همکاران عزيزمان آقايان محسن و ميثم سيف زاده در غم فقدان پدر ارجمندشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد حميد الهي از متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبري دعوت حق را لبيک گفت و به ديار باقي شتافت.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي پيام عطار از کارکنان اداره مراقبت پرواز فرودگاه رشت در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مجيد روشني از کارکنان اداره کل ترافيک هوايي در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.