اطلاع رسانی اطلاع رسانی

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابراهيم نژاد از کارکنان اداره کل فرودگاههاي استان مازندران در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حسين محبعلي از کارکنان اداره کل کنترل ترافيک هوايي در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۸ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فائزه الماسي از کارکنان واحد خدمات فرودگاه اصفهان در فراق از دست دادن خواهر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۳ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم سرکار خانم ها آمنه و جواهر عليپور از کارکنان فرودگاه هاي استان گلستان در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۳ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم جناب آقاي ياسر مجازي از کارکنان برج مراقبت فرودگاه جيرفت در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۰ فروردين ۱۴۰۱
با خبر شديم همکار عزيزمان خانم ميترا زاهدي از کارکنان اداره فناوري اطلاعات فرودگاه بين المللي مهرآباد به رحمت خدا رفتند. اين خبر موجب تأسف و تأثر شد.
۲۱ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي فرشاد مسلمي از کارکنان فرودگاه هاي استان مازندران در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۱ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ياور نادري از کارکنان فرودگاه هاي استان مازندران در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۱ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم سرکار خانم ها فرخنده شجاعي همکار بازنشسته و مطهره شجاعي از کارکنان اطلاعات پرواز فرودگاه هاي استان کرمان در فراق از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۳۰ فروردين ۱۴۰۰
اداره کل فرودگاه هاي استان يزد در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري استفاده از فضاها و محلهاي تبليغاتي فرودگاه بين‌المللي شهيد آيت الله صدوقي يزد از طريق فراخوان عمومي به شرکتها، کانونها و موسسات تبليغاتي(که داراي مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند) واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
۱۷ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد جمال فلاح تفتي از کارکنان فرودگاه هاي استان يزد در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۵ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقايان حبيب تاري معاون اجرايي اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان و عبداله تاري از کارکنان اداره کل فرودگاههاي استان مازندران در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۴ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم بتول شجاعي از کارکنان اطلاعات پرواز فرودگاه هاي استان کرمان در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۲ فروردين ۱۴۰۱
به منظور افزايش ضريب حفظ سلامتي همکاران و موافقت سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران؛ امسال ديد و بازديد نوروزي به صورت تجمعي در ساختمان ستاد و مراکز وابسته برگزار نمي شود.
۸ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فاطمه ميلاني از کارکنان فرودگاه زاهدان در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۸ فروردين ۱۴۰۱
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمدرضا باقلاني از کارکنان فرودگاه ايلام در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲ فروردين ۱۴۰۱
با خبر شديم همکار عزيزمان آقاي محمدعلي باقري مقدم سرکشيک اداره مخابرات و فناوري اطلاعات فرودگاه‌هاي استان خراسان رضوي به رحمت خدا رفتند اين خبر موجب تأسف و تأثر گرديد.
۲۵ اسفند ۱۴۰۰
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم دشتيار از کارکنان فرودگاه ايلام در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۵ اسفند ۱۴۰۰
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي اکبر زائري از کارکنان فرودگاه هاي استان گلستان در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
سيد ناصرالدين صفويه جانباز سرافراز شاغل در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران پس از سالها صبوري به درجه رفيع شهادت نائل شد.