سوالات متداول خدمت ارائه خدمات ترافيک هوائي سوالات متداول خدمت ارائه خدمات ترافيک هوائي

1- چه اشخاصی مجاز به دریافت نام کاربری در سامانه طرح پرواز الکترونیکی می باشند؟

نام کاربری صرفاً برای کارکنان ادارات مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، کنترل ترافیک هوایی، نیروهای نظامی مرتبط با پرواز و پرسنل دیسچ شرکت های هواپیمایی ایجاد می گردد.

 

2- کدام شبکه ارتباطی جهت ورود به سامانه طرح پرواز الکترونیکی مورد نیاز می باشد؟

امکان ورود به سامانه eFPL از طریق اینترنت و اینترانت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران فراه می باشد.

 

3-  مراحل دریافت نام کاربری در سامانه طرح پرواز چگونه است؟

متقاضی دریافت نام کاربری در سامانه eFPL جهت تهیه و ارسال طرح پرواز بصورت الکترونیکی می بایست ابتدا درخواست رسمی از سوی شرکت متبوع به شرکت فرودگاهها ارسال نموده پس از موافقت جهت احراز هویت مدارک شناسایی به اداره کل ترافیک هوایی و مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی تحویل نماید پس بررسی های لازم نام کاربری ایجاد و شرکت مربوطه اعلام می گردد.

 

4- هزینه دریافت سرویس eFPL  به چه صورت قابل پرداخت می باشد؟

ارائه سرویس eFPL به شرکت های هواپیمایی به صورت رایگان بوده و مبلغی بابت این خدمت دریافت نمی شود.

 

5- درصورت در دسترس نبودن سامانه eFPL کاربران شرکت های هواپیمایی چگونه طرح پرواز را ارسال نمایند؟

امکان ارسال طرح های پروازی از طریق شبکه ارتباطی AFTN مهیا می باشد.