سوالات متداول خدمت ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي سوالات متداول خدمت ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي

1 - زیرساخت های فرودگاهی به کدام بخش ها تعلق می گیرد؟

ارائه خدمت محل استقرار و زيرساختهاي فرودگاهي به نهادها، ارگانها، ‌موسسات و شركت هاي هواپيمايي مستقر در فرودگاهها اختصاص داده می شود.

 

۲- نحوه ارائه خدمات ارتباط اختصاصی شبکه برای شرکت های متقاضی به چه شیوه ای می باشد؟

شرکت های هواپیمایی پس از ارسال درخواست مکتوب خود به اداره یا اداره کل ارائه دهنده سرویس  و پس از بررسی های فنی لازم توسط اداره یا ادارات کل و همچنین دریافت نرخ سرویس توسط کارشناس رسمی دادگستری و تایید فرودگاه سرویس درخواستی ارائه خواهد.

 

۳- نحوه ارائه سرویس اینترنت به مسافرین  چگونه است؟

مسافرین محترم می توانند پس از اتصال به نقاط دسترسی WIFI  که به همین منظور در کلیه فرودگاههای بین المللی ایجاد شده است پس از احراز هویت توسط سامانه شاهکار به شبکه اینترنت متصل می گردد.

 

۴- زیرساخت مورد نیاز شرکت های هواپیمایی در فرودگاهها کدام است؟

مهمترین زیرساخت تحویلی به شرکت ها زیرساخت سامانه های هوانوردی جهت مبادله اطلاعات مرتبط با پروازها می باشد.

 

۵- میزان حجم اینترنت که به هریک از مسافرین در فرودگاههای بین المللی تعلق می گیرد؟

به ازلی هر خط تلفن که مراحل احراز هویت مسافر مورد تایید قرار می گیرد حجم 250mb  تعلق می گیرد.