سوالات متداول خدمت صدور مجوز تردد دسترسي سوالات متداول خدمت صدور مجوز تردد دسترسي

1- آیا مراحل درخواست و دریافت مجوز تردد دسترسی بصورت الکترونیکی می باشد؟

باتوجه به محدودیت های امنیتی درحال حاضر ارائه این خدمت بصورت تمام الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.

 

2- مجوز تردد دسترسی برای چه اشخاصی صادر می گردد؟

برای افرادی ازقبیل پیمانکار، کارمندان شرکت های هواپیمایی و.... که درخواست تردد در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاهها را داشته باشند صادر می گردد.

 

3- صدور مجوز دسترسی تردد با کدام یک از حوزه های شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران می باشد؟

اداره کل حراست

 

4- اقدامات لازم جهت دریافت مجوز تردد دسترسی را ذکر نمایید؟

با مراجعه حضوری به اداره کل حراست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران جهت احراز هویت و بررسی های لازم به منظور تایید صلاحیت متقاضی پس از طی نمودن مراحل اداری مجوز درخواستی صادر می گردد.

 

5- نحوه دریافت مجوز تردد دسترسی در فرودگاهها را اعلام نمایید؟

شخص با معرفی نامه از طرف شرکت متبوع خود به اداره حراست فرودگاه مراجعه نموده و پس از طی مراحل اداری مجوز درخواستی صادر می گردد.