سوالات متدوال خدمت اعلان پرواز سوالات متدوال خدمت اعلان پرواز

1- از چه طریقی می توانیم اطلاعات پرواز فرودگاههای کشور را داشته باشیم ؟

از طریق پرتال به آدرس http://fids.airport.ir/  همچنین شماره تلفن 199

 

2- قابلیت خدمت اعلان پرواز چیست؟

هدف از ارائه خدمت اعلان پرواز توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی تسهیل مسافرین در شناسایی روند امور مرتبط با پرواز و جلوگیری از اتلاف وقت اشخاص در فرآیند سوار شدن به هواپیما می باشد.

 

3- برای فراهم نمودن امکان نمایش تبلیغ یک کالا یا موسسه در نمایشگرهای اعلان پرواز چه اقدامی باید انجام شود؟

می بایست درخواست مکتوب به دفتر بررسی های اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ارائه نموده و پس از بررسی های لازم با عقد قرارداد مالی این امکان برای متقاضیان ایجاد خواهد شد.

 

4- ذینفعان خدمت اعلان پرواز چه کسانی هستند؟

عموم مردم – دستگاههای اجرائی- استفاده کنندگان و سرویس دهندگان خدمات حمل و نقل هوائی

 

5- شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران جهت خدمات اعلان پرواز هزینه دریافت می کند؟

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بصورت رایگان اقدام به ارائه خدمات اعلان پرواز جهت اطلاع رساني مشخصات پروازهاي مسافربري و اعلام وضعيت پروازها به صورت عمومی می نماید.