ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه مجوز سامانه ها و خطوط اختصاصی ناوبری هوایی  صدور مجوز بهره برداری از شیکه AFTN 13052791100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی شرکت های هواپیمایی جهت مبادله پیام ها و اطلاعات هوانوردی نیاز به دریافت مجوز برقراری ارتباط با شبکه AFTN را دارند   بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  حاکمیتی ملی         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز انکس 10 جلد 2، داکیومنت 4444، 8585، 7910 - قوانین بین المللی ایکائو قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         28 سال 1 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز دسترسی  به سامانه eFPL  13052791101 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی کارکنان شرکتهای هواپیمایی جهت دریافت تاییدیه مربوط به پروازهای خود می بایست اقدام به تهیه و ارسال طرح پرواز به ادارات مراقبت پرواز نمایند لذا نیازمند دریافت مجوز دسترسی به سامانه طرح پرواز الکترونیکی می باشند
  بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  حاکمیتی ملی         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز  قوانین  بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر     ملی خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         36 سال 1 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی