صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی صدور مجوز تردد فرودگاهی 13051755100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی هماهنگي جهت تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها   بله بله شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) حاکمیتی کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شناسنامه و کارت ملی  بله   http://efpl.airport.ir خیر مجوز قوانین ارائه شده توسط دفتر مرکزی حراست فرودگاهها و سازمان حراست کل کشور آیین نامه  طبق قوانین یاد شده تمامی افراد جهت حضور در منطقه ایرساید بایستی مجوز دسترسی موقت و یا دائمی داشته باشند.   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر در این فاز به کلیه ذینفعان اطلاع داده شده که این نوع مجوز توسط دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی صادر می گردد. سایر کشوری  خیر جهت درخواست خدمت نیز افراد مورد نظر با در دست داشتن نامه بصورت حضوری به دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی مراجعه می نمایند. سایر کشوری  خیر در این بخش جهت احراز هویت فرد با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، مشخصات هویتی افراد در نرم افزار ثبت اطلاعات درخواست کنندگان وارد می گردد. سایر کشوری  خیر پس از طی مراحل قبلی در صورت احراز صلاحیت جهت ورود درخواست کننده به ایرساید، کارت موقت و یا دائم جهت دسترسی به ایرساید صادر می گردد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صدور مجوز تردد دسترسی 936356 خیر خیر به ازای هر درخواست ماه 3 هفته 1 سال 1 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه فضای کاری  به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک،دیسپچ و تاکسیرانی) 13051755101 ارائه تسهیلات حمایتی ، ایجاد و نگهداشت اماکن ، اسناد و تجهیزات  خدمات محل اسقرار و زير ساختها به نهادها، موسسات مرتبط با حوزه هوائي و شركتهاي هواپيمائي   بله بله شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر مترمربع اساسنامه  شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه قانون   http://www.dadgostary-tehran.ir خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر به اطلاع تمامی شهروندان و دیگر کسب و کارها (هوانوردی و غیر هوانوردی) جهت اخذ فضای مورد نیاز کسب و کار خود از طریق سایت انجام می پذیرد. سایر کشوری  خیر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز به صورت حضوری مراجعه می نمایند. سایر کشوری  خیر با توجه به فرایند، مدارک و مستندات متقاضی جهت طی مراحل لازم بین واحدهای متفاوت را طی می نماید. سایر کشوری  خیر نتیجه بررسی های هیئت تشخیص جهت واگذاری به درخواست کننده اعلام می گردد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر 9E+05 خیر خیر به ازای هر غرفه ماه 3 هفته 1 سال 3 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه زيرساخت هاي فرودگاهي 13051755102 اپراتور خدمت ارائه فضا به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک، دیسپچ و تاکسیرانی )   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر تعداد  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست سال 1 سال 1 سال 2 یکبار در سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی