ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
ارائه خدمات جانبی ناوبری، ایمنی و راهبری زمینی هواپیما صدور مجوز ارائه خدمات موقعیتی کالیبراسیون و آلات دقیق هواپیما (VOR CHECK) 13052790100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی منظور کامپس چک (  COMPASS Check  )  یا وی  او آر چک پوینت (  VOR Check Point )  هست که معمولاً در فرودگاهها  اتفاق می افتد . پروازها به موقعیتی می روند برای کامپس چک . مثلا در فرودگاه مهرآباد ، میتوان گفت تقریباً همه همکاران ATC که کار کارآموزی نموده اند ، دیده اند که  در فرودگاه مهرآباد بین دو باند در انتهای باند 29 کامپس چک انجام می شود . وی  اوآر چک پوینت هست که در بعضی از فرودگاهها مختصات جغرافیایی می گیرند . این نوع خدماتی است که به شرکت های هواپیمایی ارائه می شود حسب بخشنامه ای که مهندس نیک بخت ابلاغ کردند به کلیه فرودگاهها حتما برای هر کدام از این فعالیتها و خدمات شاخص پروازی صادر شود و در آمار پروازی هم درج شود.    بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند براساس قوانین موجود در AIP  فرودگاه قوانین بین المللی      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر دستگاه سال 2 ساعت 1 سال 1 یکبار برای هر سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات حفاظت از حریق هواپیما در هنگام سوختگیری (FIRE Guard) 13052790101 ایجاد و نگهداشت اماکن، تجهیزات و اسناد همکاران آتش نشانی بیشتر درگیر این قضیه هستند . هر پروازی که با مسافر بخواهد اقدام به سوختگیری کند، معمولاً درخواستFire garde  یا  Fire Protection  می دهد که با هماهنگی همکاران مراقبت پرواز و آتش نشانی فرودگاه این حمایت و اقدام را انجام می دهند . این خدمت به شرکت های هواپیمایی ارائه می شود تا به کم شدن لندینگ تایم  و تسریع در آماده پرواز مجدد آنها کمک شود.    بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات جت وی(Airbridge) 13052790102 ارائه تسهیلات حمایتی تأمین برق 400 هرتز هواپیما (GPU) ، تهویه هواپیما (PCA) ، پل اتصال هواپیما به ترمینال جهت انتقال مسافر(PBB) بله بله بله مردم / بخش خصوصی  /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  تصدی گری کشوری         بله                       بله  تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز شماره گذاری خودروها در سطوح پروازی 13052790103 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی واگذاری پلاک به کلیه خودرو ها که در سطوح پروازی تردد می کنند به منظور امکان بررسی و نظارت بر عملکرد آنها   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر تعداد دستورالعمل های مصوب داخلی آیین نامه      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر خودرو ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر خودرو     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات توقف(پارکینگ) هواپیما (MARSHALLING) 13052790104 ارائه تسهیلات حمایتی مدیریت وضعیت اپرون و سطح پارکینگ/ هدایت هواپیما در سطوح پروازی جهت برخاستن و یا پس نشستن به سمت جایگاه تعیین شده جهت پیاده نمودن مسافرین   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر پرواز ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر پرواز     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
خدمات  جابجایی هواپیما(REPOSITION) 13052790105 ارائه تسهیلات حمایتی در فرودگاههایی مثل : مهرآباد ، اصفهان ، مشهد و شیراز اتفاق می افتد که هوایپما مسافرش را پیاده می کند . کمپانی آن تصمیم می گیرد به آشیانه ببرد یا در موقعیتی دیگر پارک کند . این نوع خدمت برای ما هزینه دارد. چون مارشالر و مراقبت ارائه خدمات می کند اما جایی درج نمی شود و درآمدی برای شرکت ندارد که حتماً باید در شاخص پروازی درج شود.   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 15 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 1 ساعت 1 روز 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز تست فنی سیستم ترمز هواپیما و ارابه های فرود (Fast Taxi) 13052790106 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی بعد از یک برهه زمانی قرار شد مقرر شد ، عملیات  فست تاکسی (  Fast Taxi)  بر روی باند انجام شود. و عملیات شرکت هواپیمایی ملزم به پرکردن فلایت پلن (  FLIGHT PLAN)  با موضوع FAST TAXI   گردیدند و در این شرایط  ما باند و گاهاً تاکسی وی های موازی  را در اختیارشان می گذاریم و اجازه می دهیم هواپیما از باند استفاده کند که باید شاخص پروازی یا استریپ برای آن تعریف کنیم و در آمار پروازی بیاوریم . در فرودگاهها هواپیماهای نظامی هم گاهاً استفاده می کنند .  فرودگاههایی که هلیکوپتر دارند معمولا از این استفاده می کنند تحت عنوان Hover کردن یا تست هایی که خودشان انجام می دهند اینها همه خدمات و زیر خدماتی هست که ما ارائه می دهیم و باید در آمارها ثبت شود.   بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند   براساس مقررات  Aircraft maintenance(AMM)  Aircraft Flight Manual(AFM) قوانین بین المللی      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 ماه 1 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور مجوز موتور گردانی هواپیماها در موقعیت پارک یا (ENGIN CHECK) و hot spot Area  13052790107 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی معمولاً مهندسین پرواز یا گروه پروازی در طول مدتی که در کاکپیت هستند ممکن است از شما درخواست IDLE POWER یا موتور گردانی در دور آرام کنند یا موتور چک کنند کهREPOSITIONشوند و به موقعیت HOTSPOT   یا موقعیتی برای انجام موتور چک بروند برای اینکه تست های فنی خود را انجام دهند که باید  این جابجایی و یا ارائه موتور چک ها دقیقاً ثبت شود . خدماتی هست که به ایرلاینها ارائه می شود اما جایی ثبت نمی گردد و اگر هم شود, همکاران ستادی این آمار و اطلاعات را ندارند که بشود از آن دفاع کرد تا هزینه ایی که می شود بتوان دریافت کرد.    بله   شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند بر اساس  قوانین ملی، بین المللی ایکائو  قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 روز 0 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
خدمات جانبی تحویل سوخت به هواپیماها  13052790108 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه جایگاه به سوخت رسانی و استقرار تجیهیزات جهت حفظ ایمنی در زمان سوختگیری هواپیما    بله بله شرکت های هواپیمایی / بخش خصوصی تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر فروند داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http://www.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست ماه 2 ساعت 1 روز 0 به ازای هر درخواست     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
صدور گواهینامه رانندگی در سطوح پروازی 13052790109 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی درراستای حفظ ایمنی برای رانندگی با خودرو در سطوح پروازی اشخاص موظف به دریافت گواهینامه می باشند   بله   شرکت های هواپیمایی  تصدی گری کشوری         بله                     بله    تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر گواهینامه دستورالعمل های مصوب داخلی آیین نامه      خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر     کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر راننده ماه 2 ساعت 1 سال 1 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی