ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی  ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین داخلی 13051754100 ارائه تسهیلات حمایتی، احرا ز صلاحیت و اعتبار سنجی  ارائه زير ساختهاي فيزيكي (كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها ...) و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر و برقراري نظام هماهنگ هندلينگ و خدمات ترافيك هوائي بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر اساسنامه شرکت فرودگاهها، قانون توسعه پنجم، ماده 63 و قوانین بین المللی قوانین بین المللی  براساس قوانین یاد شده بایستی برای مسافران هر پرواز زیرساختهای لازم مانند کانتر پذیرش مسافر، تسمه نقاله و دیگر سامانه های لازم پذیرش مسافر اختصاص یابد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. سایر کشوری  خیر در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر 936340 خیر خیر ###### سال 1 ساعت 0 مصداق ندارد 1 در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین بین المللی 13051754101 ارائه تسهیلات حمایتی انجام کلیه تشریفات مسافر از قبیل دریافت کارت پرواز، تحویل جامه دان، پذیرایی در سالن، بازرسی اختصاصی، ترانسفر تا پای پلکان پرواز بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر بر اساس قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی   ICAOانکس 9 ، ACI  و  ماده 19، 42 پیمان ورشو قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         256,140 سال 3 ساعت 0 مصداق ندارد 1 در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات سالن اختصاصی(پاپیون) ویژه مقامات، میهمانان و مسافران بین المللی 13051754102 ارائه تسهیلات حمایتی ارائه خدمات با امنیت بالا برای کسانی که از نظر رتبه و مرتبه در جایگاه بالایی سیاسی می باشند  این خدمات از قبل پرواز شروع شده و تا بعد از پرواز نیز ادامه پیدا می کنند. بله     مردم ،شرکت های هواپیمایی تصدی گری کشوری         بله                     بله   تقاضای خدمت گیرنده  شرح وظایف  بله   http://efpl.airport.ir خیر مسافر  قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی   ICAOانکس 9 ، ACI     ماده 19، 42 پیمان ورشو قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   اینترنت کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         عدم امکان اعلام سال                 نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی