ارائه خدمات ناوبری هوایی ارائه خدمات ناوبری هوایی

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
ارائه خدمات ناوبری هوایی ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای عبوری 13051753100 ارائه تسهیلات حمایتی مديريت ترافيك هوائي شامل هدايت، برنامه ريزي و تنظيم هواپيماها و هليكوپترها در فضاي كشور در زمان پرواز و نشست و برخاست براي اطمينان از عملكرد ايمن پروازهاست.   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها قوانین ملی (سازمان هواپیمایی کشوری)و بین المللی (سازمان جهانی هواپیمایی) و نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) قوانین بین المللی  بر اساس  قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ارائه خدمات ترافیک هوایی 936325 خیر خیر 107,614 سال 2 ساعت 0 مصداق ندارد 0 در تمام ایام سال معرفی توسط شرکت های هواپیمایی به منظور دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه efpl و تهیه و ارسال طرج پرواز به صورت الکترونیکی   نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای داخلی و بین المللی  13051753101 ارائه تسهیلات حمایتی در ستاد فرودگاه انجام می شود :  پروازهای بین المللی که گاها Refuelling می شوند لازم است از فرودگاه بین المللی و مرز هوایی  سرویس بگیرند مثل : بندرعباس ، شیراز، اصفهان و مهرآباد و گاهاً در زاهدان و فرودگاههای نزدیک به مرزها مثل: مشهد ، ارومیه و تبریز   بله بله موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری  حاکمیتی کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها  بله   http://efpl.airport.ir خیر به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها  قوانین بین المللی ایکائو از قبیل داکیونت 8186، 4444 انکس 2،11  قوانین بین المللی  بر اساس  قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         287,485 سال 2 ساعت 0 مصداق ندارد   در تمام ایام سال     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی