مدیران فرودگاهی مدیران فرودگاهی

رامين آذري
مدير کل فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي
بیشتر...
محمود اماني بني
مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي
بیشتر...
حسن امجدي
مدير كل فرودگاه بین المللی اصفهان
بیشتر...
رضا بديعي فرد
مديرکل فرودگاه شيراز
بیشتر...
علي جزيني زاده
مدير کل فرودگاه هاي استان سيستان و بلوچستان
بیشتر...
کمال دهقان منشادي
مديركل فرودگاه بوشهر
بیشتر...
ناصر رجبي
سرپرست فرودگاه قشم
بیشتر...
علي رستمي
مدير عامل شهرفرودگاهي امام خميني(ره)
بیشتر...
محمدرضا رضايي
مديرکل فرودگاه اهواز
بیشتر...
امين اله صولتي
مدير كل فرودگاه لارستان
بیشتر...
علي قاسم زاده
مدير كل فرودگاه بين المللي کرمان
بیشتر...
غلامرضا کريم آقايي
مديرکل فرودگاه رشت
بیشتر...
علي متانت
مديرکل فرودگاه‌ گرگان
بیشتر...
عباس محمدي
مديرکل فرودگاههاي استان يزد
بیشتر...
عزت اله محمدي
مديرکل فرودگاه کيش
بیشتر...
ابراهيم مرادي
راهبر و مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد
بیشتر...
محمدعلي نائل قراملکي
مدير کل فرودگاه‌ هاي آذربايجان غربي
بیشتر...
فخرالدين هاشمي
مدیرکل فرودگاه اردبیل
بیشتر...
سعداله وطن خواه
مديركل فرودگاههاي استان مازندران
بیشتر...
سيدپيمان آتش زر
مديرفرودگاه پارس آبادمغان
بیشتر...
عليرضا آطاهريان
رئيس فرودگاه ابوموسي
بیشتر...
وحيد امراءشستان
سرپرست فرودگاه سراوان
بیشتر...
موسي بنده يي
رئيس فرودگاه بم
بیشتر...
مجتبي بياتي
مديرکل فرودگاه كرمانشاه
بیشتر...
مجيد پنجه که
رئيس فرودگاه ايرانشهر
بیشتر...
محمدرضا جعفري
سرپرست فرودگاه بندرلنگه
بیشتر...
احمد جليلي جهرمي
رئيس فرودگاه جهرم
بیشتر...
ابراهيم مرادي
راهبر و مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد
بیشتر...
محمد حاجي پور
رئيس فرودگاه سهند
بیشتر...
رحيم حسين نسب
مديرفرودگاه اراک
بیشتر...
ايرج ذوالفقاري
رئيس فرودگاه فسا
بیشتر...
سيدمهدي رزاز
مدير فرودگاه بجنورد
بیشتر...
علي اصغر روشن بين
رئيس فرودگاه سبزوار
بیشتر...
حامد رئيسي
رئيس فرودگاه جيرفت
بیشتر...
هادي سلامي
مديرکل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي
بیشتر...
سروش سليمي شهرکي
مدير فرودگاه شهر‌كرد
بیشتر...
پروانه سهرابي
مدير فرودگاه آبادان
بیشتر...
سيد علي اکبر سيدي
رييس فرودگاه طبس
بیشتر...
حسين شجاعي
سرپرست فرودگاه سمنان
بیشتر...
اکبر فريفته
سرپرست فرودگاه نوشهر
بیشتر...
محمد قاسمي
مدير فرودگاه زنجان
بیشتر...
علي کاملي
مدير فرودگاه خرم آباد
بیشتر...
سهراب کلوندي
مدير فرودگاه همدان
بیشتر...
علي محسنيان
مدیرفرودگاه ياسوج
بیشتر...
محمد موسي ئي پور
رئيس فرودگاه سيرجان
بیشتر...
پرويز ميري
مدير فرودگاه لامرد
بیشتر...
امير عباس نظري زاده
مدير فرودگاه سنندج
بیشتر...
عباسعلي يزداني پناه
رئیس فرودگاه رفسنجان
بیشتر...
محمد جواد يگانه
مدير فرودگاه ايلام
بیشتر...
مرتضي يوسفي
رئيس فرودگاه خوي
بیشتر...
مهدي جمشيدي
سرپرست فرودگاه کلاله
بیشتر...
ارشاد حاتمي
سرپرست فرودگاه رامسر
بیشتر...
ابوذر ضيائي
سرپرست فرودگاه هاي استان هرمزگان
بیشتر...
بهرام کوزه چي
سرپرست فرودگاه شاهرود
بیشتر...
عزت اله محمد
مدیرکل فرودگاه کیش
بیشتر...