هیات مدیره هیات مدیره

سياوش امير مکري
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
سرکار خانم معصومه ابراهيمي
عضو هيات مديره، مشاورامور بانوان وخانواده و راهبر امور حقوقي شرکت و رئيس کارگروه صيانت از ارزش ها و حجاب و عفاف
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي
بیشتر...
حسين اسفندياري
عضو هيات مديره و قائم مقام مدير عامل در امور فرودگاه ها و راهبر معاونت عمليات فرودگاهي
بیشتر...