هیات مدیره هیات مدیره

حميدرضا سيدي
معاون وزير، رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه بين المللي مهرآباد
بیشتر...
هادي يوسف پورآذري
عضو هيات مديره و راهبر معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي
بیشتر...
علي قاسم زاده
عضو هيات مديره شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
حسن امجدي
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...