قوانین و مقررات مربوط به اداره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قوانین و مقررات مربوط به اداره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور مصوب 1373 شورای عالی اداری

موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395

موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اساسنامه شرکت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاهها

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

اساسنامه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مصوب 1383 با اصلاحات بعدي

اصلاحیه اساسنامه شرکت فرودگاهها مصوب 1393

اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مصوب سال 1400

اساسنامه شرکت فرودگاهها  و ناوبری هوایی ایران مصوب سال 1400 به زبان انگلیسی 

انتزاع مركز آموزش عالي هوانوردي از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به سازمان هواپیمائی کشوری

آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی

آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی

آيين نامه احداث، توسعه، بهره برداري از فرودگاههاي غير نظامي كشور مصوب 1392

آيين نامه مالي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مصوب 1388 با اصلاحات بعد

آيين نامه معاملات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

تصویب نامه هیئت وزیران -اجرای هجده ضمیمه کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی به سازمان هواپیمایی کشوری مصوب 1389

تصويب نامه در خصوص انتقال شركت مادرتخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از نسبت به بنگاههای اقتصادی 

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370

دستورالعمل اجرايي نحوه پوشش پرسنل شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران