نمایش محتوا نمایش محتوا

 

1- عنوان خدمت:   اعلان پرواز

2- شناسه خدمت 13051757000

 ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت راه و شهرسازی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اطلاع رسانی مشخصات پرواز های مسافری (ورودی –خروجی) و اعلام وضعیت پرواز ها

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار (G2B)

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

  عموم مردم – دستگاههای اجرائی- استفاده کنندگان و سرویس دهندگان خدمات حمل و نقل هوائی

ماهیت خدمت

 

حاکمیتی

 

    تصدی گری

سطح خدمت

  ملی

  منطقه ای

  استانی

  شهری

    روستایی

 

رویداد مرتبط با:

    تولد

 

   آموزش

 

 سلامت

 

   مالیات

 

  کسب وکار

 تامین اجتماعی

 

ثبت مالکیت

 

    تاسیسات شهری

 

   بیمه

 

   ازدواج

 

   بازنشستگی

 

   مدارک و گواهینامه­ها

 

  وفات

 

  سایر

 

نحوه آغاز خدمت

  تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

     رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

 

    سایر:  ... اطلاع رسانی تابلوهای اعلان پرواز24 ساعته  و بر اساس زمانبندی ورود و خروج پرواز ها انجام می شود.  

 

مدارک لازم برای انجام خدمت

----

قوانین و مقررات بالادستی

اساسنامه شرکت فرودگاهها -قوانین بین المللی ایکائو- قانون توسعه پنجم

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 

  . . .  خدمت گیرندگان در: ماه فصل سال

 

میانگین روزانه مسافر پرواز های ورودی و خروجی فرودگاهها تقریبا  144625  است. که از این خدمات استفده می کنند.

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

کمتر از یک دقیقه

تواتر

    یکبار برای همیشه     . . .  بار در ماه فصل سال

اطلاع رسانی تابلوهای اعلان پرواز24 ساعته  و بر اساس زمانبندی ورود و خروج پرواز ها وتغیرر وضعیت پرواز  لیست اعلان پرواز به روزآوری می گردد

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

رایگان

 

 

 

 

 

. . .

 

 

  6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

        https://www.airport.ir

مثال :    https://mehrabad.airport.ir/flight-info#arrivals

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

FIDS

خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت 
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی  
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی  
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی  
13051757000 اعلان پرواز