مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

معصومه ابراهيمي
عضو هیات مدیره و مشاورامور بانوان وخانواده و راهبر امور حقوقی شرکت
بیشتر...
صمد آقاجاني
مدير کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
حسين اکرميان
عضو هيأت مديره و راهبر عمليات فرودگاهي
بیشتر...
غلامحسين باقريان
عضو هيأت مديره و معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
محمد حبيب الهي برزي
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مديرکل دفترتشکيلات و برنامه وبودجه
بیشتر...
علي اکبر دلوريان زاده
مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...
ميرسعيد صفي نيا
مدير کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي
بیشتر...
علي کرمي
ذيحساب و مدير کل امور مالي و درآمد
بیشتر...
فرشيد گليج
مدير كل دفتر مقررات فرودگاهي، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بیشتر...
صمد محمدي
مدير کل تدارکات و تامين تجهيزات
بیشتر...
محمد مشتري
مديرکل دفتر عمران و توسعه فرودگاهها
بیشتر...
رحمت اله مه آبادي
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
مسعود نيکبخت
مديرکل کنترل ترافيک هوايي
بیشتر...
حجت اسماعيل زاده
مدير هسته گزينش
بیشتر...
يدا.. آقايي صائم
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي
بیشتر...
محمد الهي نيا
سرپرست مديريت ايمني
بیشتر...
امير هوشنگ غلامي نيا
مدير نگهداري ابنيه و سطوح پروازي
بیشتر...
عبدالرحيم کاشف عليپور
رييس مرکز وارسي پروازي و خدمات هوايي
بیشتر...
محمدمهدي يزداني
مدير کل دفتر برنامه ريزي راهبردي و مديريت عملکرد
بیشتر...