مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

حميد رضا اکبري مقدم
دستيار ويژه مدير عامل
بیشتر...
احمد ايزدبين
مدير کل حوزه مدير عامل، روابط عمومي و پاسخگويي به شکايات
بیشتر...
سيامک بهنام
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مدير کل دفتر برنامه ريزي راهبردي و مديريت عملکرد
بیشتر...
مسعود خواست خدايي
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
حجت رستمي
مدير کل دفتر حقوقي
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...
محمد رضا زحمتکشان
سرپرست دفتر عمران و توسعه فرودگاهها
بیشتر...
مجيد عروجي
مدير کل امور مالي و درآمد
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي
بیشتر...
فرشيد گليج
مدير كل دفتر مقررات فرودگاهي، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بیشتر...
صمد محمدي
مدير کل تدارکات و تامين تجهيزات
بیشتر...
احمد مظفر
مدير کل منابع انساني و تشکيلات
بیشتر...
مسعود نيکبخت
مديرکل کنترل ترافيک هوايي
بیشتر...
عباس وفائي
مدير کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي
بیشتر...
مجيد يارندي
مدير کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
محمد مهدي يزداني
مدير کل دفتر برنامه و بودجه
بیشتر...
حجت اسماعيل زاده
مدير هسته گزينش
بیشتر...
محمد الهي نيا
مدير ايمني
بیشتر...
محمد بابازاده
مسئول تشريفات و پيگيري هاي ويژه مديرعامل
بیشتر...
حجـت الاسلام رضا باقي زاده
رئيس شوراي فرهنگي
بیشتر...
مجتبي رنجبر
مدير پروژه نظارت بر کيفيت سرويس هاي فرودگاهي
بیشتر...
محمد عباسي
دبير و رئيس ستاد اقامه نماز
بیشتر...
عبدالرحيم کاشف عليپور
رييس مرکز وارسي پروازي و خدمات هوايي
بیشتر...
عباس مسيبي
سرپرست روابط عمومي
بیشتر...
جعفر اسفنديار
سرپرست مديريت رفاه و خدمات پشتيباني شرکت
بیشتر...
داود درگاهي
سرپرست مديريت نگهداري ابنيه و سطوح پروازي
بیشتر...