مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

صمد آقاجاني
مدير کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
محمد حبيب الهي برزي
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
شهرام خلج زاده
ذيحساب و مدير کل امور مالي و درآمد
بیشتر...
علي اکبر دلوريان زاده
مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...
محمد رضا زحمتکشان
سرپرست دفتر عمران و توسعه فرودگاهها
بیشتر...
رحمت اله فيروزي پور
مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي
بیشتر...
فرشيد گليج
مدير كل دفتر مقررات فرودگاهي، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بیشتر...
صمد محمدي
مدير کل تدارکات و تامين تجهيزات
بیشتر...
مسعود نيکبخت
مديرکل کنترل ترافيک هوايي
بیشتر...
عباس وفائي
سرپرست اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي
بیشتر...
محمد مهدي يزداني
مدير کل دفترتشکيلات و برنامه و بودجه
بیشتر...
حجت اسماعيل زاده
مدير هسته گزينش
بیشتر...
يدا.. آقايي صائم
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي
بیشتر...
محمد الهي نيا
مدير ايمني
بیشتر...
امير هوشنگ غلامي نيا
مدير نگهداري ابنيه و سطوح پروازي
بیشتر...
عبدالرحيم کاشف عليپور
رييس مرکز وارسي پروازي و خدمات هوايي
بیشتر...