مدیران کل ستادی مدیران کل ستادی

حميد رضا اکبري مقدم
دستيار ويژه مدير عامل
بیشتر...
احمد ايزدبين
مدير کل حوزه مدير عامل، روابط عمومي و پاسخگويي به شکايات
بیشتر...
سيامک بهنام
مدير کل ارتباطات و ناوبري هوايي
بیشتر...
رسول پوست فروشان
مدير کل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري
بیشتر...
حميد حاجي بيگي
مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
شهرام خلج زاده
مدير کل دفتر برنامه ريزي راهبردي و مديريت عملکرد
بیشتر...
مسعود خواست خدايي
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
حجت رستمي
مدير کل دفتر حقوقي
بیشتر...
حسين رفيعي
مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي
بیشتر...
محمد رضا زحمتکشان
سرپرست دفتر عمران و توسعه فرودگاهها
بیشتر...
مجيد عروجي
مدير کل امور مالي و درآمد
بیشتر...
فرشيد گليج
مدير كل دفتر مقررات فرودگاهي، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بیشتر...
صمد محمدي
مدير کل تدارکات و تامين تجهيزات
بیشتر...
احمد مظفر
مدير کل منابع انساني و تشکيلات
بیشتر...
جعفر اسفنديار
سرپرست مديريت رفاه و خدمات پشتيباني شرکت
بیشتر...
محمد الهي نيا
مدير ايمني
بیشتر...
حجـت الاسلام رضا باقي زاده
رئيس شوراي فرهنگي
بیشتر...
مجتبي رنجبر
مدير پروژه نظارت بر کيفيت سرويس هاي فرودگاهي
بیشتر...
محمد عباسي
دبير و رئيس ستاد اقامه نماز
بیشتر...
حشمت اله قرباني
سرپرست هسته گزينش
بیشتر...
عبدالرحيم کاشف عليپور
رييس مرکز وارسي پروازي و خدمات هوايي
بیشتر...
عباس مسيبي
سرپرست روابط عمومي
بیشتر...
مسعود نيکبخت
مديرکل کنترل ترافيک هوايي
بیشتر...
عباس وفائي
مدير کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي
بیشتر...
مجيد يارندي
مدير کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي
بیشتر...
سيد ضيا يزدان کشميري
مدير کل حراست و امنيت فرودگاهي
بیشتر...
محمد مهدي يزداني
مدير کل دفتر برنامه و بودجه
بیشتر...