ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:00

آسمانIRC646

بندرعباس

طبق برنامه

11:20

آسمانIRC3940

شیراز

طبق برنامه

11:30

ایران ايرتورIRB904

مشهد

طبق برنامه

11:35

وارش VRH5835

کیش

طبق برنامه

12:40

ایران ایرIRA3331

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

شعار سال 97 شعار سال 97

اخبار فرودگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۷

قدرداني مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي از مديرکل فرودگاه استان گيلان

مهندس عباس وفايي مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي و ناوبري هوايي ايران با ارسال تقدير نامه اي از زحمات مديرکل و کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت قدرداني کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷

نشست صميمي مدير کل فرودگاه گيلان با حسابداران امور مالي فرودگاه سردار جنگل رشت

همزمان با هفته حسابداري, کارکنان امور مالي فرودگاه سردار جنگل رشت با مدير کل فرودگاه گيلان نشست صميمي برگزار کردند.
۳ آذر ۱۳۹۷

ميثاق مجدد بسيجيان فرودگاه سردار جنگل رشت با شهدا

همزمان با هفته بسيج, جمعي از کارکنان بسيجي ارگانهاي مستقر در فرودگاه سردار جنگل رشت با حضور در مزار شهداي اين شهر, با آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق کردند.
۳۰ آبان ۱۳۹۷

تجليل ازبازنشستۀ ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل رشت

ناصرقرباني مرزدشتي از کارکنان ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل به جمع بازنشستگان پيوست.