مدیران آینده مدیران آینده

مديران آينده

 

طی دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فناوری، تاثیرهای شگرفی بر سازمان‌ها داشته است. سرعت این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمان‌ها را مجبور کرده است تا با باز طراحي در شیوه‌های انجام کار خود، فعالیت‌‌‌های خود را نیز مجدداً سازماندهی کنند.

 مدیران در مرکز و قلب سازمان‌ها، نقشی حیاتی و تعیین کننده را بر عهده گرفته‌اند؛ چرا که مهمترین مزیت رقابتی شمرده می‌شوند. لذا شناسایی و ارتقاي مهارت، دانش، توانایی و در یک کلام، شایستگی‌های آنان برای موفقیت یک سازمان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وضعیت امروز دستگاه‌های اجرایی کشور، ما را نیازمند ایجاد مدلی به منظور شناسایی، ارتقاء و سنجش مدیران با رویکرد جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی می‌نماید تا سرمایه‌گذاری دولت در این بخش اثربخش و معطوف به نتیجه باشد. تعریف و تعیین دقیق شایستگی‌های مدیران کشور یکی از پیش زمینه‌های مهم استقرار سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي سیاستهای کلی نظام اداری است.

براساس سند چشم‌انداز افق 1404، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران باید به عنوان شرکت پیشرو منطقه در مدیریت و ارائه خدمات ایمن و اثربخش فرودگاهی و ناوبری هوایی و موثر در توسعه پایدار کشور و برخوردار از تعاملات کارآمد ملی و بین‌المللی تبدیل شده باشد. تحقق اين چشم‌انداز مستلزم مدیرانی با نگرش و درک درست از پیشگامی و برخوردار از شایستگی‌های لازم در سطح استانداردهای جهانی مي‌باشد.

از اين‌رو در اجراي مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري موضوع "برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي"، ضمن پژوهش در امر "طراحی و تدوین مدل توسعه شایستگی‌های مدیران آینده فرودگاه‌های کشور" برای یکپارچه‌سازی نظام جانشین‌پروری، انتصاب، ارتقاء و توانمندسازی مدیران شركت، اقدام به يافتن استعدادهاي مديريتي از بين متخصصان و كارشناسان و پرورش اين استعدادها براي مديريت فرودگاه‌هاي كشور(در مرحله نخست) از طريق ثبت نام فردي و شناسايي سازماني در دستور كار قرارگرفته است.

نمایش محتوا نمایش محتوا

تكميل ظرفيت طرح پرورش نسل آينده مديران فرودگاهي تكميل ظرفيت طرح پرورش نسل آينده مديران فرودگاهي

راهنمای اجرای مرحله ارائه شفاهی راهنمای اجرای مرحله ارائه شفاهی

اعلام زمان مصاحبه اعلام زمان مصاحبه

فرآیند و ابعاد ارزیابی شایستگی‌های مدیران فرودگاه‌ها فرآیند و ابعاد ارزیابی شایستگی‌های مدیران فرودگاه‌ها

پروژه‌های طراحی شده پروژه‌های طراحی شده

فرم ثبت نام فرم ثبت نام